Norsko - nejkrásnější fjordy

Tento nejdéle prodávaný a oblíbený poznávací zájezd do Norska a Švédska nabízíme v několika variantách dopravy (bus tam i zpět nebo „pololetecky“) Ve Švédsku poznáte kouzlo šérového pobřeží. Na zhlédnutí přírodních magnetů Norska, fjordů, hor, ledovců a vodopádů je dostatek času. Z měst můžete detailně poznat Oslo i s jeho muzei a novou dominantou – Operou, olympijský Lillehammer a malebný Bergen. Vyhlídková plavba po Geirangerfjordu (je v ceně), průjezd proslavenou Trolí stezkou či pohled na magický splaz ledovce Jostedalsbreen patří k největším atrakcím zájezdu. Jde o turisticky nenáročný program s mnoha zastávkami k fotografování i protažení těla. Polopenze v restauracích po cestě nebo v místech ubytování. To je zajištěno v ubytovnách umístěných v atraktivním, většinou přírodním prostředí. Pokoje jsou čtyř lůžkové, za příplatek po dvou osobách. Při dokoupení lůžka v kajutě, které doporučujeme zajistit si včas (omezená kapacita), jde o zájezd bez nočních přejezdů.

1. den: Odjezd dopoledne z Brna a v poledne z Prahy. Tranzit přes Německo, pozdě večer nalodění na trajekt do Švédska.

2. den: Ráno následuje přejezd jihozápadním Švédskem z přístavu Trelleborg přes Göteborg na ostrov Orust, kde se seznámíme se švédským fenoménem: uvidíme moře poseté desítkami malých šérových ostrůvků (švédsky Skärgarden). Po pozdním obědě zavítáme do oblasti Tanum (UNESCO), známé četnými nálezy skalních kreseb. My se po obědě zajdeme podívat na nejcennější do osady Vitlycke. Místní skalní kresby ve švédské žule jsou staré až 3 tisíce let. Poblíž také nalezneme muzeum a zrekonstruovaný dům z doby bronzové. Odjezd na ubytování.

3. den: Dopoledne, již v Norsku zamíříme kolem hlavního města Osla do oblasti ZOH 1994. V Lillehammeru ležícím u největšího norského jezera Mjösa navštívíme skanzen Maihaugen. Z vrcholu skokanských můstků se nám nabídne krásný pohled dolů na město. Na ubytování pokračujeme údolím Gudbrandsdalen, přičemž se zastavíme u dravých peřejí ledovcové řeky Sjoa. Ubytování a večeře.

4. den: Z městečka Dombas, podél mnoha peřejí a vodopádů divoké řeky Rauma v monumentálním údolí Romsdalen dojedeme až k největší kolmé stěně Evropy - Trollveggen (v překladu Trolí stěna). Další úchvatné zážitky nás čekají při stoupání 11 serpentinami proslulé silnice Trollstigen (v překladu Trolí stezka). Z horského sedla budeme klesat do údolí Valldalen s jahodovými plantážemi. Pak nás již polapí pavučiny ramen mnoha fjordů. Ubytování.

5. den: Po snídani se potěšíme vyhlídkovou plavbou po překrásném fjordu Geirangerfjorden (UNESCO), při které uvidíme mj. vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Z turistické osady Geiranger budeme stoupat desítkami serpentin do přilehlých hor. Pokud nám bude přát počasí, vyjedeme až na vyhlídku na hoře Dalsnibba (1476 m n.m.). Pokračujeme do městečka Lom, kde si prohlédneme starobylý sloupový kostel (stavkirke). Na silnici Sognefjellvegen překonáme navečer nejvyšší silniční sedlo v Norsku (1440 m). Odtud jsou fantastické pohledy na nejvyšší skandinávské pohoří Jotunheimen a jeho přilehlé ledovce. Závěrečné klesání na úroveň moře (fjordu) završí atraktivní den.

6. den: Dnešek bude opět ve znamení fjordů a největšího ledovce evropské pevniny Jostedalsbreen. Kolem Lusterfjordu a proti proudu ledovcové řeky Otta dojedeme na dosah nádherného ledovcového splazu Nigardsbreen. Nejprve se přeplavíme lodičkou po ledovcovém jezeře a následně pěšky dojdeme až k mohutnému čelu ledovce. Po odpolední krátké plavbě trajektem přes mohutný Sognefjord a po zastávce u kaskádovitého vodopádu Tvindefossen dojedeme navečer do druhého největšího města Norska – Bergenu. Po večeři budou mít zájemci možnost vyjet lanovkou na horský hřeben nad městem, odkud se otevírá panoramatický výhled na město obklopené desítkami ostrovů. Ubytování.

7. den: Při dopolední procházce historickým centrem Bergenu kolem hanzovních domů Bryggen (UNESCO) navštívíme také vyhlášený rybí trh. Po poledni budeme pokračovat zpět na východ Norska. Oblast fjordů opustíme plavbou trajektem přes fjord Hardangerfjorden. Majestátní soutěskou Mabodalen vystoupáme labyrintem serpentin až k mohutným vodopádům Voringfossen a nejrozsáhlejší evropskou náhorní plošinou Hardangervidda dojedeme do horského městečka Geilo.

8. den: Obrovským údolím Hallingdalen se odpoledne dostaneme do Oslo. Na poloostrově muzeí Bygdoy nalezla svůj trvalý domov polární loď Fram, na které se plavili polární dobyvatelé Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnímu a jižnímu pólu. Můžeme si prohlédnout i vor Kon Tiki a papyrovou loď Ra II Thora Heyerdahla. V parku Frogner, kde je umístěno 212 soch Gustava Vigelanda se setkáme se symbolem města – Sinnataggen (v překl. Vztekající se chlapeček), fontánou, monolitem a dalšími sochami tohoto nejznámějšího norského sochaře. Odjezd na ubytování mimo centrum.

9. den: Z legendárního sportoviště Hollmenkollen uvidíme pěkně na celé město a na fjord. Pobyt v zelené metropoli zakončíme procházkou po pěší zóně Karl Johans Gate, kolem které jsou rozesety hlavní budovy města (parlament, univerzita, Národní divadlo). Kromě světoznámé budovy radnice budeme též moci obdivovat nový architektonický skvost – budovu Opery na břehu Oslofjordu. Odpoledne se rozloučíme s Norskem při přejezdu mostu Svinesundbron přes fjord Iddefjorden. Po dálnici E6 se vrátíme na jih Švédska a večer se nalodíme na trajekt přes Baltské moře.

10. den: Ráno se vydáme z přístavu Rostock po dálnici přes Německo zpět do ČR, kam přijedeme v odpoledních hodinách.

* u termínů pololeteckého zájezdu busem tam, letecky zpět:

9. den: Po snídani odjezd na letiště a odlet do Prahy. Doplatek 60 dnů před odjezdem zájezdu.

** u termínů pololeteckého zájezdu letecky tam, busem zpět:

1. den: Odlet z Prahy po poledni. Po příletu cesta do Lillehammeru a na ubytování.
2. až 6. den: jako 4. až 8. den.
7. den: Dokončení programu v Oslo a odjezd na ubytování.
8. den: program ve Švédsku (viz program autobusového zájezdu) a večer odplutí trajektem
9. den: příjezd do ČR

Doplatek 60 dnů před odjezdem zájezdu.

typ zájezdu termín cena
 * pololetecky 24. 6. – 02. 7. 20 500,- 
 B 02. 7. – 11. 7.  17 500,- 
 B 13. 7. – 22. 7.  17 500,- 
 B 25. 7. – 03. 8.  17 500,- 
* pololetecky 05. 8. – 13. 8.  20 500,- 
 B 18. 8. – 27. 8.  17 500,- 
návratem letecky – odjezdy: Brat., Brn., Pra.
** návratem busem –  odjezdy: Brn., Pra.
autobusem tam a zpět
Informace o nástupních místech v CK

 

Cena zahrnuje:

  • dopravu autobusem,
  • mezistátní a vnitrostátní trajekty včetně plavby po Geirangerjordu,
  • 7× ubytování v ubytovnách a chatách KEMP (max. po 4 osobách),
  • 7× polopenzi (7× oběd nebo večeře),
  • průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK.
  • U termínu * a ** letenku vč. letištních poplatků.li>

Cena nezahrnuje:

  • vstupné 600,- NOK (70,- EUR),
  • povlečení,
  • další neuvedené služby, tzn. mj. další stravu.

Příplatky:

  • dodatečné info. v cestovní kanceláři.

Organizátorem zájezdu je CK Periscope Skandinávie.

Fotogalerie: Norsko - nejkrásnější fjordy

/album/fotogalerie-norsko-nejkrasnejsi-fjordy/norsko1-jpg/ /album/fotogalerie-norsko-nejkrasnejsi-fjordy/norsko2-jpg/ /album/fotogalerie-norsko-nejkrasnejsi-fjordy/norsko3-jpg/