ŘÍM – Castel Gandolfo, Ostia, Orvieto – VATIKÁN

1. den: odjezd z určených míst dle dohody v poledních hodinách.

2. den: ráno, příjezd do Říma, generální audienceu Sv. Otce Benedikta XVI, Vatikánská muzea, bazilika Sv. Petra, Vatikán, pocta Sv. Otci J. Pavlovi II. u jeho hrobu, ubytování.

3. den: snídaně, výlet do albánských hor, papežské paláce a letní rezidence Castel Gandolfo, Albano Laziale, jezero Lago Albano. Odpoledne antický areál Ostia Scavi, procházka u moře v Lido di Ostia, večeře, ubytování.

4. den: snídaně, římské baziliky, část antického Říma, večeře, ubytování.

5. den: snídaně, Řím historický i současný, Andělský hrad, kostely, kašny, paláce, Forum Romanum, Pantheon, Coloseum, v 16.00 hodin. Odjezd do Orvieta. Noční jízda přes Itálii, Rakousko.

6. den: příjezd do ČR

25. až 30. 5. 2010 - 6250,- Kč

Cena zahrnuje:

  • dopravu autokarem,
  • 1× ubytování v hotelu se snídaní,
  • 2× ubytování s polopenzí v poutním domě Velehrad v centru Říma,
  • služby průvodce CK,
  • pojištění CK proti úpadku a komplexní cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje:

  • vstupy do historických objektů,
  • jízdenky na metro